8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

แสดง 1-24 จาก 56 รายการ

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 33 ช่อง

SKU: 6-3L-B11
7,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง

SKU: 6-3L-B6
6,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล็อคเกอร์ 15 ช่อง

SKU: 6-3L-B5
6,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 12 ช่อง

SKU: 6-3L-B4
6,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 9 ช่อง

SKU: 6-3L-B3
5,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 6 ช่อง

SKU: 6-3L-B2
5,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู

SKU: 6-3L-B1
5,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3ฟุต/4ฟุต

SKU: 6-FC-G2
2,550.00 ฿3,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 3ฟุต/4ฟุต

SKU: 6-FC-M1
2,450.00 ฿2,950.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด 3 ฟุต

SKU: 6-FC-A18
3,850.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบาน 2 บานเปิด 3 ฟุต มอก.353-2532

SKU: 6-FC-TIS
5,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อน สูง

SKU: 6-FC-M3
4,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด กระจก

SKU: 6-FC-G5
4,570.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก

SKU: 6-FC-G6
4,670.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก/ทึบ

SKU: 6-FC-H1
4,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด

SKU: 6-FC-H2
4,670.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด มีลิ้นชัก

SKU: 6-FC-H3
4,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก

SKU: 6-D-A3
3,100.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก

SKU: 6-D-A4
3,650.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง

SKU: 6-MZ-01
3,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8.1 เฟอร์นิเจอร์เหล็ก

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต

SKU: 6-QD-T1
4,100.00 ฿4,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
4,250.00 ฿4,650.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
4,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
6,700.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *