8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

แสดง 1-24 จาก 88 รายการ

Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 33 ช่อง

SKU: 6-3L-B11
9,500.00 ฿ 8,700.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง

SKU: 6-3L-B6
7,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล็อคเกอร์ 15 ช่อง

SKU: 6-3L-B5
6,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 12 ช่อง

SKU: 6-3L-B4
6,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 9 ช่อง

SKU: 6-3L-B3
6,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 6 ช่อง

SKU: 6-3L-B2
6,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู

SKU: 6-3L-B1
6,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3ฟุต/4ฟุต

SKU: 6-FC-G2
2,750.00 ฿3,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 3ฟุต/4ฟุต

SKU: 6-FC-M1
2,750.00 ฿3,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด 3 ฟุต

SKU: 6-FC-A18
4,350.00 ฿ 4,050.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบาน 2 บานเปิด 3 ฟุต มอก.353-2532

SKU: 6-FC-TIS
5,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อน สูง

SKU: 6-FC-M3
4,900.00 ฿ 4,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด กระจก

SKU: 6-FC-G5
4,970.00 ฿ 4,670.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก

SKU: 6-FC-G6
5,070.00 ฿ 4,770.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก/ทึบ

SKU: 6-FC-H1
5,200.00 ฿ 4,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด

SKU: 6-FC-H2
5,070.00 ฿ 4,770.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสารบานเปิด มีลิ้นชัก

SKU: 6-FC-H3
5,300.00 ฿ 5,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก

SKU: 6-D-A3
3,600.00 ฿ 3,300.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก

SKU: 6-D-A4
4,250.00 ฿ 3,950.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง

SKU: 6-MZ-01
4,200.00 ฿ 3,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต

SKU: 6-QD-T1
4,300.00 ฿4,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล็อคเกอร์ 15 ช่อง (Promotion)

SKU: 6-3L-B5-1
6,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง (Promotion)

SKU: 6-3L-B6-1
6,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล๊อคเกอร์ 6 ช่อง (Promotion)

SKU: 6-3L-B2-1
5,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *