หนึ่งใน mission ที่สำคัญของบริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด คือ “สร้างครอบครัวไทยออฟฟิศโปรที่ใส่ใจดูแลบุคลากร และรับผิดชอบต่อสังคม”
วันนี้บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด จึงได้มอบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเต็ม 2 คันรถ ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน รพ.ที่ได้รับมอบหมายให้ปรับการบริการมารับดูแลเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
ทาง รพ.ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย ดังนี้
1. โต๊ะสำนักงาน 12 ตัว
2. ตู้ใส่เอกสาร 11 ตู้
3. ตู้สำหรับวางกล่องยา 5 ตู้
4. ตู้ลิ้นชัก 4 ตู้
5. ตู้ใส่เอกสาร 7 ตู้
6. ชั้นลอยวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 ตัว
7. โซฟายาว 2 ตัว
8. ชั้นวางรองเท้าผู้ป่วยทันตกรรม 3 ตู้
9. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 ชุด
10. เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว
ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
หนึ่งใน mission ที่สำคัญของบริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด คือ “สร้างครอบครัวไทยออฟฟิศโปรที่ใส่ใจดูแลบุคลากร และรับผิดชอบต่อสังคม”
วันนี้บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด จึงได้มอบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเต็ม 2 คันรถ ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน รพ.ที่ได้รับมอบหมายให้ปรับการบริการมารับดูแลเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
ทาง รพ.ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วย ดังนี้
1. โต๊ะสำนักงาน 12 ตัว
2. ตู้ใส่เอกสาร 11 ตู้
3. ตู้สำหรับวางกล่องยา 5 ตู้
4. ตู้ลิ้นชัก 4 ตู้
5. ตู้ใส่เอกสาร 7 ตู้
6. ชั้นลอยวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 ตัว
7. โซฟายาว 2 ตัว
8. ชั้นวางรองเท้าผู้ป่วยทันตกรรม 3 ตู้
9. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 ชุด
10. เก้าอี้สำนักงาน 1 ตัว
ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน