บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย “สถานประกอบการ โรงงาน (Good Factory Practice) สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19”