เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015