เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยออฟฟิศโปร จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการตรวจใหญ่ทุก 3 ปี