ตู้ลิ้นชักเหล็ก เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก

3,600.00 ฿ 3,300.00 ฿

ราคารวม VAT แล้ว
สีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา
ล้างค่า