6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

แสดง 1-24 จาก 56 รายการ

6,985.00 ฿44,385.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
6,985.00 ฿44,385.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
5,085.00 ฿28,435.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะ Call Center พาร์ติชั่น ทึบสูง 1.2 ม เรียงเดี่ยว

SKU: Call Par H12-T1
5,085.00 ฿32,635.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
6,200.00 ฿38,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
6,200.00 ฿45,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

มินิสกรีน กระจกกรอบอลูมิเนียม

SKU: MINI SCREEN 04
1,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะ Call Center รุ่น JOB

SKU: JOB
2,900.00 ฿17,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

คอลเซ็นเตอร์ มินิสกรีน

SKU: CALL_CENTER
4,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

ชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 6 ที่นั่ง

SKU: ST 120A MS
29,990.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะ Call Center มีฉากกั้น หันหน้าชนกัน

SKU: CC 080 T2
3,300.00 ฿25,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะ Call Center มีฉากกั้น แบบเรียงเดี่ยว

SKU: CC 080 T2-2
3,300.00 ฿28,700.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะคอลเซ็นเตอร์ 80 ซม

SKU: CC 080B
2,800.00 ฿12,100.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะคอลเซ็นเตอร์ 120 ซม

SKU: CC 120B
3,200.00 ฿24,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 คน เพิรล์

SKU: PEARL LINK-4
24,500.00 ฿ 19,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 คน เจมส์

SKU: GEMS LINK-4
25,000.00 ฿ 19,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 6 ที่นั่ง

SKU: PEARL M-360 F
37,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

19. สินค้าลดราคาพิเศษ

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง

SKU: WS-SD 1224-4P
15,000.00 ฿ 13,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

19. สินค้าลดราคาพิเศษ

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง

SKU: WS-SD 1224-2P
13,000.00 ฿ 9,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่ มีฉากกั้น

SKU: PEARL SCREEN A1
18,800.00 ฿ 13,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 คน ชุดพิเศษ

SKU: GEMS EXTRA-01
19,900.00 ฿ 14,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 คน ครบชุด

SKU: GEMS EXTRA-02
21,900.00 ฿ 16,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

6. Call Center/โต๊ะทำงานกลุ่ม

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 คน

SKU: DIAMOND LINK-4
25,000.00 ฿ 24,980.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

19. สินค้าลดราคาพิเศษ

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง

SKU: WS-SD 1224-2P-1
12,000.00 ฿ 8,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *