ตู้เอกสารเหล็ก บานเปิด มีลิ้นชัก

5,300.00 ฿ 5,000.00 ฿

ราคารวม VAT แล้ว
สีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา
ล้างค่า