ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก

4,250.00 ฿ 3,950.00 ฿

ราคารวม VAT แล้ว
สีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา
ล้างค่า