สินค้าโปรโมชั่น

Sale!

1.4. โต๊ะสำนักงาน ขาเหล็กโครเมี่ยม

โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก+ไม้

SKU: H 120/150 D
2,100.00 ฿3,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

1.4. โต๊ะสำนักงาน ขาเหล็กโครเมี่ยม

โต๊ะทำงานโล่งขาโครเมี่ยม ขนาด 1.20 ม

SKU: SL_120
3,500.00 ฿ 2,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม

SKU: CON-L-01A
21,600.00 ฿ 18,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม

SKU: con-l-01b
22,700.00 ฿ 19,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง

SKU: CON_2412
6,300.00 ฿ 6,280.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 10-12 ทีนั่ง

SKU: CT_240
7,500.00 ฿ 6,300.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 10-12 ที่นั่ง

SKU: PEARL PLUS
8,900.00 ฿10,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
7,900.00 ฿9,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
8,900.00 ฿10,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
9,900.00 ฿13,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
8,900.00 ฿10,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
15,900.00 ฿17,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง

SKU: CONF__1
7,400.00 ฿ 5,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง

SKU: CON_1809
5,200.00 ฿ 5,180.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง

SKU: PEARL M 01
4,900.00 ฿5,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง

SKU: CT_180
6,200.00 ฿ 5,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง เจด M 02

SKU: JADE M 02
6,900.00 ฿7,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
4,900.00 ฿5,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง

SKU: CON_2010
5,500.00 ฿ 5,480.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง

SKU: CONF__2
8,400.00 ฿ 6,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง

SKU: CT_200
6,700.00 ฿ 5,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

3. โต๊ะประชุม

โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง MAGNET 180-200

SKU: MAGNET M 180-200
7,900.00 ฿8,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
7,400.00 ฿8,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!
6,900.00 ฿7,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *