สินค้าโปรโมชั่น

Sale!

18.2 Modern compact fire resistant safes

ตู้นิรภัย รุ่น SA-8232

SKU: SA-8232
58,990.00 ฿ 49,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.2 Modern compact fire resistant safes

ตู้นิรภัย รุ่น SA-824

SKU: SA-824
35,990.00 ฿ 32,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.2 Modern compact fire resistant safes

ตู้นิรภัย รุ่น SA-825

SKU: SA-825
21,690.00 ฿ 21,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-2012

SKU: SAE-2012
27,990.00 ฿ 24,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-2013

SKU: SAE-2013
41,990.00 ฿ 36,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-826

SKU: SAE-826
19,990.00 ฿ 18,000.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-8262

SKU: SAE-8262
22,490.00 ฿ 19,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-8263

SKU: SAE-8263
14,990.00 ฿ 13,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-991N

SKU: SAE - 991N
13,690.00 ฿ 12,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

18.1 Electronic safe

ตู้นิรภัย รุ่น SAE-992N

SKU: SAE-992N
13,690.00 ฿ 12,400.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต

SKU: SLA 3
3,900.00 ฿ 3,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต

SKU: SLB3
3,800.00 ฿ 3,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต / 5 ฟุต

SKU: SLB4 / SLB5
3,350.00 ฿4,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก 3 ฟุต

SKU: SLAB3
7,500.00 ฿ 6,200.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก 4 ฟุต

SKU: SLAB4
8,400.00 ฿ 7,800.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

19. สินค้าลดราคาพิเศษ

ตู้ล๊อคเกอร์ 18 ช่อง (Promotion)

SKU: 3L-B6-NO U
6,500.00 ฿ 5,500.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ล็อคเกอร์ 33 ช่อง

SKU: 6-3L-B11
9,500.00 ฿ 8,700.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

19. สินค้าลดราคาพิเศษ

ตู้ล๊อคเกอร์ 6 ช่อง (Promotion)

SKU: 3L-B2-NO U
5,200.00 ฿ 3,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

19. สินค้าลดราคาพิเศษ

ตู้ล๊อคเกอร์ 9 ช่อง (Promotion)

SKU: 3L-B3-NO U
5,800.00 ฿ 3,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้ลิ้นชักเหล็ก เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก

SKU: 6-D-A3
3,600.00 ฿ 3,300.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

20. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก

ตู้เสื้อผ้าเหล็ก บานเปิด 2 ประตู CLEARANCE SALE!!!

SKU: 7W-WM090-MB / 7W-WM120-MB
3,890.00 ฿4,290.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เหล็ก บานเลื่อน กระจก/ทึบ 3ฟุต / 85ซม

SKU: 6-FC-H1
4,100.00 ฿4,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

8. เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก

ตู้เหล็ก เอกสารบานเปิด 3ฟุต / 85ซม

SKU: 6-FC-H2
3,900.00 ฿4,770.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

4.1. ชั้นเอกสารและตู้ลิ้นชัก STABLE (เมลานีน)

ตู้เอกสาร 1 ประตู แบบล๊อคโดยใช้รหัส

SKU: MB-1D
1,300.00 ฿ 1,150.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *