โต๊ะ Call Center พาร์ติชั่น กระจกขัดลายสูง1.2ม หันหน้าชนกัน

6,985.00 ฿44,385.00 ฿

ราคารวม VAT แล้ว
สีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา
 • ชุด 120 ซม 1 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 2 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 3 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 4 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 5 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 6 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 7 ที่นั่ง
 • ชุด 120 ซม 8 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 1 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 2 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 3 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 4 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 5 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 6 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 7 ที่นั่ง
 • ชุด 80 ซม 8 ที่นั่ง
ล้างค่า