www.thaiofficepro.com ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆใจบุญ ร่วมกันบริจาคชุด PPE Dupont คุณภาพเกรดเอ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาคนไข้ โควิด-19