5. เก้าอี้สำนักงาน/เก้าอี้อื่นๆ

แสดง 193-216 จาก 225 รายการ

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้เอนกประสงค์

SKU: DT 059
1,900.00 ฿2,075.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้เอนกประสงค์

SKU: DT 058
1,750.00 ฿1,950.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้เหล็ก มีพนัก

SKU: I BIG
1,750.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้เหล็ก 75 ซม

SKU: I BAR 75
1,550.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้เหล็ก 75 ซม มีพนัก

SKU: I BAR 75 cm B
1,700.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
สินค้าหมดแล้ว

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้สำนักงาน พับได้

SKU: DELTA 03
2,450.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้เหล็ก มีพนัก

SKU: I DINING
1,650.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
สินค้าหมดแล้ว

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้สำนักงาน พับได้

SKU: DELTA 01
2,350.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าเอนกประสงค์

SKU: DT 062
1,490.00 ฿1,540.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้รับรอง

SKU: P-KING
3,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้ ขาเหล็กคู่

SKU: KAVEE 1
500.00 ฿750.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้สำนักงาน

SKU: ALPHA 1
1,450.00 ฿1,640.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.4 โต๊ะ BAR, เก้าอี้ BAR

เก้าอี้บาร์เบอร์ลิน

SKU: BAR- BERLIN
2,240.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.3 เก้าอี้รับประทานอาหาร

เก้าอี้บาร์เมทอล

SKU: BAR- METAL
1,360.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้สำนักงาน

SKU: ZIGMA
2,150.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.4 โต๊ะ BAR, เก้าอี้ BAR

เก้าอี้บาร์ไอซี

SKU: BAR-IC
2,240.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้พักคอย

SKU: VE-3 VF
3,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.3 เก้าอี้รับประทานอาหาร

เก้าอี้มิกส์

SKU: MIX
1,300.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้สำนักงาน

SKU: DT 061
2,300.00 ฿2,440.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.3 เก้าอี้รับประทานอาหาร

เก้าอี้เลดี้

SKU: LADY
1,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.4 โต๊ะ BAR, เก้าอี้ BAR

เก้าอี้บาร์ฟลอเรนซ์

SKU: BAR-Florence
1,950.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

16.4 โต๊ะ BAR, เก้าอี้ BAR

เก้าอี้บาร์ลินเบอรด์

SKU: BAR-BERLIN
2,240.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

5.2. เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร

เก้าอี้ผู้บริหาร เพื่อสุขภาพ รุ่น RELAX 01

SKU: RELAX 01
8,900.00 ฿ 5,900.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *
Sale!

5.3. เก้าอี้หลังเน็ทและเก้าอี้ดีไซน์

เก้าอี้เกมส์เมอร์

SKU: EX RACER 1
3,490.00 ฿ 2,990.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *