เก้าอี้พักคอยมีท้าวแขน

แสดงทั้งหมด 2 สินค้า

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้พักคอย มีท้าวแขน 3 ที่นั่ง

SKU: VC-621-3
4,700.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *

5.4. เก้าอี้จัดเลี้ยง/เลคเชอร์/แถวพักคอย/เก้าอี้บาร์/เก้าอี้อื่นๆ

เก้าอี้พักคอย มีท้าวแขน 2 ที่นั่ง

SKU: VC-621-2
3,600.00 ฿
* รวม VAT แล้ว *